ปัตติทานะคาถา ทำแท้งบุตร

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=9C41w2-VbEk
ดู 2674 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ ปัตติทานะคาถา สะเดาะเคราะห์แก้กรรม ทำแท้งบุตร ขอบคุณ http://www.sathanimahaprash.com
การทำแท้งนั้นถือเป็นบาปมหันต์จะทำให้ผู้ที่ทำแท้งดวงตก ถึง 7 ปี ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ร่วมกันทำแท้ง ฉะนั้นอาจารย์จึงบอกวิธีแก้ไว้เพราะมีคนรู้วิธีแก้กรรมนี้น้อยมาก
การแก้กรรมการทำแท้งบุตรมีวิธีดังนี้
1)ทั้งหญิงและชายจะต้องปล่อยเต่าให้ได้เท่าอายุ เช่น อายุ 22 ปี ก็ปล่อย 22 ตัว โดยจะทำทีเดียวให้ครบหรือค่อยๆ ทำจนกว่าจะครบก็ได้ แต่ระยะเวลาอย่าให้เกิน 3 เดือน
2)และจะต้องจัดสังฆทานดังกล่าวนี้ถวายพระ โดยทำให้ครบ 7 ครั้ง
โดยจะทำทุกเดือนหรือทุก 3 เดือน ทำ 1 ครั้ง ก็ได้ ให้ครบ 7 ครั้ง
จะทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้นและหมดเคราะห์กรรมแล้ว
1) ชุดไตรจีวรครบ 1 ชุด
2) พระประจำวันเกิด 5 นิ้ว 1 องค์
3) กระติกน้ำแข็ง 1 ใบ
4) กระโถน 1 ใบ
5) ไฟฉายพร้อมถ่าน 1 กระบอก
6) ที่ตัดเล็บ 1 อัน
7) หนังสือมนต์พิธี 1 เล่น
8) ยารักษาโรค 1 ชุด
9) ข้าวสารพอประมาณ
10) ดอกไม้ ตามกำลังวัน
11) ธูป ตามกำลังวัน
12) เทียน ตามกำลังวัน
13) เงิน ตามสมควร
กำลังพระเคราะห์หรือเทวดาเสวยอายุ ทั้ง 8 ดังกล่าวนี้ ตามหลักโหราศาสตร์ ท่านกำเนิดเรียงกำลังวันไว้ต่างจากหลักสากลทั่วไป คือเรียง ดังนี้

พระอาทิตย์ มีกำลัง 6
พระจันทร์ " 15
พระอังคาร " 8
พระพุธ " 17
พระเสาร์ " 10
พระพฤหัส " 19
พระราหู (พุธ กลางคืน) 12
พระศุกร์ " 21