บทสวดวันพุธกลางคืน ๑๒ จบ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Zthxz3MjznE
ดู 2408 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธกลางคืน สุริยะปะริตตะปาโฐ ใช้สวดภาวนาวันละ ๑๒ จบ จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากด้วยยศศักดิ์
พระประจำวันเกิด ปางป่าเลไลย์
ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลา ห้อยพระบาททั้งสองข้างลง ทอดพระบาทเล็กน้อย พระหัตถ์ซ้ายคว่ำวางบนพระชานุซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายวางบนพระชานุขวาเป็นกิริยาทรงรับ มีช้างหมอบถือน้ำยื่นถวาย และมีลิงหมอบถือรวงผึ้งถวายอยู่ข้างหน้า
วันพุธกลางคืน คาถาว่า " คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ " (สวดวันละ 12 จบ) ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน ซึ่งใช้ทางปรับปรุงแก้ไข แก้ความผิด ประจำอยู่ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ)