วิชาญน้อย พรทวี VS ณรงค์น้อย เกียรติบัณฑิต Vicharnnoi VS Narongnoi

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=j0ypRABF9VE
ดู 2980 ครั้ง
วิชาญน้อย พรทวี VS ณรงค์น้อย เกียรติบัณฑิต
Vicharnnoi Porntawee (Left) VS Narongnoi Keatbandit (Right)
Feb 12, 1976