ผุดผาดน้อย วรวุฒิ VS หนองคาย ศ.ประภัสสร Pudpadnoi VS Nongkay

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=-Ipc7NXUmyQ
ดู 2937 ครั้ง
Pudpadnoi Warrawut (Light 27) VS Nongkay Sor.Prapatsorn (Dark 24)
Nov 10, 1978