น้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองไทย

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=nlvlHfF4Gz0
ดู 2575 ครั้ง
@FACEBOOK; https://www.facebook.com/Bell.orathai
อันดับที่ 1 น้ำตกทีลอซู ต.แม่จั่น อ.อุ้มผาง จ.ตาก
อันดับที่ 2 น้ำตกแม่ยะ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
อันดับที่ 3 น้ำตกแม่สุริน ต.ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน
อันดับที่ 4 น้ำตกเหวนรก ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
อันดับที่ 5 น้ำตกห้วยขมิ้น ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
อันดับที่ 6 น้ำตกเขาสอยดาว ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี.
อันดับที่ 7 น้ำตกเอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ...
อันดับที่ 8 น้ำตกพลิ้วตำบลน้ำตกพลิ้วอำเภอลุง จ.จันทบุรี
อันดับที่ 9 น้ำตกกรุงชิง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
อันดับที่ 10 น้ำตกขุนพอง บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย