ทดลองเลี้ยงปลาดุกด้วยกระชังบนดิน

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=nAfLoXY6x00
ดู 2471 ครั้ง
ทดลองเลี้ยงปลาดุกด้วยกระชังบนดิน ขนาด2x5 เมตร จำนวน 4 กระชัง
ปล่อยลูกปลาขนาด 1นิ้ว จำนวน 1,500ตัว/กระชัง
เริ่มเลี้ยงในวันนี้ 27 พ.ย. 55 ถึงวันนี้ก็ 2สัปดาห์พอดี
และเลี้ยงด้วยระบบชีวภาพ ทำน้ำหมักเอง
แรกๆไม่มีปัญหาใดๆ แต่จะมีก็ตรงน้ำ ที่เสียไว ต้องถ่ายน้ำ 4วัน/ครั้ง
น้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำจากบ่อดิน ใช้ไดร์ดูดขึ้นมาปรกติครับ