เพาะไรแดง สไตล์ UTD Betta Club ฉบับเต็ม

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=SUxUtRE7ZSA
ดู 1802 ครั้ง
การทำน้ำเขียวเพื่อเพาะไรแดง ไม่มีสูตรตายตัว สามารถดัดแปลงได้แล้วแต่ว่าสูตรใหนจะได้ผลผลิตมากน้อย สูตรนี้ใช้ วัตถุดิบคือ
1.น้ำ อามิ อามิ หรือ กากผงชูรส
2. รำละเอียด
3. ปุ๋ยสูตรเสมอ 16 -16 -16
4. ปุ๋ยยูเรีย 46 - 0 - 0
5. หัวเชื้อน้ำเขียวที่ทำไว้แล้ว

https://www.facebook.com/UtdBettaClub