หอมแผ่นดิน ตอน...การเกิดครั้งที่สองของชายชื่อหน่อย

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=BjTlNIss37o
ดู 1657 ครั้ง
จากอาชีพตัดไม้เถื่อน ติดเหล้า ติดยา ทิศทางชีวิตหันเหมาสู่การเป็นหนุ่มโรงงาน พ่อค้าประมูลเหล็ก และขับรถส่งของที่ท่าเรือในกรุงเทพฯ สุดท้ายตัดสินใจเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตกลับบ้านพ่อแม่ที่สุพรรณบุรี ปลูกผัก เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และริเริ่มการเลี้ยงกบแบบรีสอร์ต จนทุกวันนี้ชาวบ้านในชุมชนนั้นเริ่มเลียนแบบ เนื่องจากเห็นว่ามีรายได้ดี และนักเรียนก็นำไปเลี้ยงเป็นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนอีกด้วย