เกษตรยุคใหม่ การปลูกถั่วฝักยาว

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=N1ykuamzeag
ดู 2759 ครั้ง
สาระความรู้ ข่าวสารการเกษตร ทั่วไทย ทั่วโลก
การปลูกถั่วฝักยาว www.facebook.com/kasetnewstv
www.kasetnews.com