เกษตรทำเงิน : ข่าราคาดี มีรายได้ทุกวันนับพันบาท

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=L4CY3c6Fwnw
ดู 2681 ครั้ง
อ่าน ► http://www.tnamcot.com/content/118408
เกษตรกรใน จ.สมุทรปราการ ปลูกข่าบนคันบ่อเลี้ยงปลา สร้างรายได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เก็บเกี่ยวได้ทุกวัน มีรายได้วันละนับพันบาท
For Youtube
ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท
► http://www.tnamcot.com
► https://www.facebook.com/tnamcot
► https://www.twitter.com/tnamcot
► https://instagram.com/tnamcot
► https://www.youtube.com/tnamcot
ข่าวย้อนหลัง
► https://www.tnamcot.com/programs