เทคนิคเกษตรดอทคอม กาบมะพร้าวกับน้ำส้มควันไม้ ป้องกันมดแมลงและปลวก

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=C0_dL6V7Whg
ดู 1647 ครั้ง
กาบมะพร้าวแช่ไว้ในน้ำส้มควันไม้ 1 คืน แล้วนำไปรองก้นกระถาง ป้องกันมดแมลงและปลวก สั่งซื้อกาบมะพร้าวคลิก http://www.technickaset.com/15003303/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-50-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97