1 ไร่ 1 แสน ผลิกชีวิตเกษตรกร

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=azTA6mT5eRw
ดู 1667 ครั้ง
ที่มา http://news.voicetv.co.th/thailand/53724.html
เว็บไซต์บ้านไร่นาเรา http://sites.google.com/site/banrainarao