เปิดบันทึกตำนาน ตอน หลวงพ่อสง่า วัดบ้านหม้อ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=VQeUP_R9XXk
ดู 2302 ครั้ง
หลวงพ่อสง่า อนุปุพฺโพ วัดบ้านหม้อ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
หลวงพ่อสง่าท่านมีปฏิปทาศิลวัตรสัจคุณที่งดงาม ถือสันโดษ สมถะ มักน้อย ไม่ปรารถนาสมณศักดิ์ ตำแหน่งใดๆ อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติและพัฒนาบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ตลอดเวลาที่ท่านปกครองวัด ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ ทำให้เป็นที่รู้จัดของพุทธศาสนิกชนมากขึ้น

สามารถติดตามรายการ"เปิดบันทึกตำนาน"ได้ที่
https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble