เพลง พลฯ มทบ 23 โดย พลทหารค่ายศรีพัชรินทร ผลัด 2/57

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=hvofepn_2G4
ดู 1663 ครั้ง
สรรสร้างอย่างสร้างสรรค์ บทประพันธ์แห่งพลทหาร
ผันผ่านมาพบพาน ประสบการณ์จึงเรียบเรียง
เพียงเพื่อเผื่อโหยหา กาลเวลาที่ผ่านผัน
อีกเพียงไม่กี่วัน พวกข้านั้นจำต้องลา
ประพันธ์...บัญชา