เปิดบันทึกตำนาน ตอน ครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหลั่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=59KoB2WwVUk
ดู 2605 ครั้ง
ครูบาอิน อินโท วัดฟ้าหลั่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
พระสงฆ์โดยทั่วไปดำรงเพศบรรพชิตอยู่ในฐานะผู้รับตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสนาสนะที่พักอาศัยโบสถ์วิหารเครื่องอัฐบริขารล้วนเป็นทานจากญาติโยมทั้งสิ้น การแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์ขัดเกลากิเลสหรือให้ศิลให้พรตอบแทนมันเป็นเพียงนามธรรมที่สัมผัสแตะต้องไม่ได้มองไม่เห็น พระพึ่งพาอาศัยชาวบ้านดำรงชีพเพื่อสืบทอดพระศาสนา จึงควรช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พวกเขาตามแต่อัตภาพด้วยการกระทำอันเป็นรูปธรรมที่ปรากฏชัด ดังปณิธานของสมถะผู้สูงด้วยวัยและพรรษารูปหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักและเคารพเลื่อมใสไปทั่วจังหวัดเชียงใหม่และตลอดจนละแวกใกล้เคียง ผู้คนชาวบ้านมักเรียกท่านว่าครูบาอิน แห่งวัดฟ้าหลั่ง

ติดตามรายการ"เปิดบันทึกตำนาน"ได้ที่
https://www.facebook.com/perdbuntueg?__mref=message_bubble