อ.วีระ อ.สุเนตร ไทยรบพม่า2-ศึกท่าดินแดง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=pac19ljlIP8
ดู 1553 ครั้ง
ไทยรบพม่า1-สงครามเก้าทัพ http://youtu.be/Xbmngnl9PDE
ไทยรบพม่า2-ศึกท่าดินแดง http://youtu.be/pac19ljlIP8
ไทยรบพม่า3-ศึกบางแก้วศึกอะแซหวุ่นกี้1/2 http://youtu.be/r9vd6XTo9Ts
ไทยรบพม่า3-ศึกบางแก้วศึกอะแซหวุ่นกี้2/2 http://youtu.be/1p-MVc6zf7I
ไทยรบพม่า4-ศึกยุทธหัตถี1/2 http://youtu.be/jH3aX1WdbUs
ไทยรบพม่า4-ศึกยุทธหัตถี2/2 http://youtu.be/6X71PgDVDsE
ไทยรบพม่า5-ศึกตองอู1/2 http://youtu.be/jyvllAfscPQ
ไทยรบพม่า5-ศึกตองอู2/2 http://youtu.be/qJd7R6nBOzc
ไทยรบพม่า6-รบพม่าสมัยพระนารายณ์1/2 http://youtu.be/jditNjr0qVQ
ไทยรบพม่า6-รบพม่าสมัยพระนารายณ์2/2 http://youtu.be/2-T3iQNsHl4
ไทยรบพม่า7-ศึกทวาย http://youtu.be/Ts7xFlsswjI