รายการ | ย้อนรอย[การ]เมืองไทย | ตอนที่1 พ่อปกครองลูก

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=hYtjyUdoZaA
ดู 2301 ครั้ง
รายการ ย้อนรอย [การ] เมืองไทย | ตอนที่ 1 พ่อปกครองลูก

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
สื่อนิติบัญญัติ โทรทัศน์รัฐสภา
www.tvparliament.net

App Store : Radio&TV TH Parl
Play Store : Radio&TV TH Parl