การผสมพันธุ์ปลากัดตามธรรมชาติ.wmv

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=tFA9jdW-4Ps
ดู 2202 ครั้ง
ลักษณะการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติของปลากัด
1.แยกใส่ขวดโหลแก้วใส
2.วางโหลแก้วให้ติดกันมองเห็นกันได้เพื่อกระตุ้น 2 อาทิตย์
3.นำมาใส่รวมกันในโอ่งดินเพื่อให้ตัวผู้สร้างหวอดไว้สำหรับไข่
4.ปล่อยกอดรัดกันตัวเมียจะออกไข่และตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อ
5.แยกตัวเมียออกไว้ในขวดโหลตามเดิม
6.ทิ้งให้ตัวผู้เฝ้าไข่ฟักเป็นลูกปลาเอง