เกษตรทำเงิน : หมูหลุมอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=hyeQPGsQR9Y
ดู 2663 ครั้ง
เกษตรทำเงิน พาไปดูการเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ที่ ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นอกจากจะประหยัดต้นทุนแล้ว ยังไร้กลิ่นและแมลงวันรบกวน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงหมูหลุมอินทรีย์ลงทุนไม่มาก เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงได้และมีกำไรแม้อยู่ในภาวะราคาตกต่ำ

http://www.tnamcot.com