กินสบายใจ - ลวกผักปรัง จ้ำแจ่วมะขาม

หมวดหมู่เกษตกรรม
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=VuVkEdh5D-4
ดู 2052 ครั้ง
รายการโทรทัศน์ กินสบายใจ ตอน 3 "ลวกผักปรัง"

คุณแม่ประเทือง พุ่มหิรัญ จากร้านข้าวแกงเกียรติ นำกินสบายใจแบบใกล้ที่วารินฯ กินผักปรังปลอดสาร สนุกสนานกับสวนผักปลอดภัยเพราะไร้สารพิษของคุณแม่เกศแก้ว เข็มเพ็ชร อร่อยเด็ด กับลวกผักปรัง จ้ำแจ่วมะขาม จ้า..

พิธีกร : สันติมาศ รัชมาศ, กรรณิการ์ เตชเกียริตรัตน์

ผลิตรายการโดย สื่อสร้างสุขอุบลราชธานี