บัวขาว25ก.ย.54 สะใจชาวไทยทั้งประเทศ

หมวดหมู่กีฬาเด็ด
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=85pnmYNId-I
ดู 1678 ครั้ง
คนเรามีหลายมุมมอง มีหลายวัย หลายความคิด ชีวิตคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะทำได้ แล้วแต่ว่าคุณจะทำดีหรือชั่ว...แต่การที่เราเข้าใจคนอื่นและทำใจไม่ให้โกรธหรือขุ่นมัวตัวเราก็จะเข้มแข็งโดยไม่ให้วิบากกรรมสะท้อนผ่านทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งที่คุณดูมันคือภาพลวงตา เมื่อดูสิ่งนี้แล้วถ้าคุณมีความรู้สึกไม่ดี นั่นหมายความว่า กรรมเล่นงานคุณเข้าแล้ว....มันเป็นภาพลวงตาและมันได้เป็นอดีตไปแล้ว........