การแสดง แสง สี เสียง พระเจ้าตากสิน ณ ร ร บางกะจะ จันทบุรี 3 เมษายน 2557

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=17t47CYlNtY
ดู 2084 ครั้ง
การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม "ตามรอยพระเจ้าตาก" อ.มนตรี พงษ์เจริญ เสวนาและขับเสภานำเรื่อง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ โรงเรียนบางกะจะ อ.เมือง จ. จันทบุรี วันที่ 4 เมษายน 2557