บทสวดผู้เกิดวันพุธกลางวัน ๑๗ จบ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ucuTcPI__g0
ดู 2538 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ บทสวดสำหรับผู้เกิดวันพุธกลางวัน บทขัดขันธะปะริตตะคาถา ใช้สวดภาวนาวันละ ๑๗ จบ จะมีความสุขกายสบายใจ รวยยศ เป็นเมตตามหานิยม
พระประจำวันเกิด ปางอุ้มบาตร
ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน ส้นพระบาททั้งสองชิดติดกัน พระหัตถ์ทั้งสองข้างชิดกัน พระหัตถ์ทั้งสองยกประคองบาตรราวสะเอว มีบาตรอยู่ฝ่าพระหัตถ์ในท่าประคอง
วันพุธกลางวัน คาถาว่า " ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท " (สวดวันละ 17 จบ) ชื่อ นารายณ์กลืนสมุทร ซึ่งใช้ทางเสกปูนสูญฝี ประจำอยู่ทิศทักษิณ (ใต้)