พุทธมนต์พระปริตร

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=c1T02Al-2IQ
ดู 2657 ครั้ง
พุทธมนต์พระปริตร คณะสงฆ์วัดตรีวิสุทธิธรรม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี visudhidham.com