ประวัติความเป็นมาของวัดอรุณราชวรารามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานในบริเวณวัดอรุณ 02

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=4DeoyKCM8No
ดู 2236 ครั้ง
งานสมโภชพระปรางค์วัดอรุณ10 วัน 10 คืน ที่วัดอรุณราชวราราม
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=744