ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=joSXtfdLkSk
ดู 1590 ครั้ง
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี