ประวัติพระบรมธาตุหริภุญชัย ลำพูน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=BQP1rPEyMQY
ดู 2407 ครั้ง
ประวัติพระธาตุหริภุญชัย และการสร้างเมืองลำพูน