พระคู่บ้านคู่เมือง - หลวงพ่อพระสังกัจจายน์ วัดสระทอง จ.ร้อยเอ็ด

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=kGKdgK5ZIe4
ดู 1546 ครั้ง
วัดสระทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เดิมชื่อวัดศรีมงคล อายุเก่าแก่ 200 กว่าปี ในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระสังกัจจายน์ หลวงพ่อพระสังกัจจายน์เป็นพระที่สร้างมาแต่เดิม ก่อนตั้งเมืองร้อยเอ็ด ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ไม่มีวิหารกันแดดกันฝน จึงมาสร้างในระยะหลัง พระสังกัจจายน์ตามตำนานเล่าว่า เป็นพระที่อธิษฐานตนให้มีรูปอ้วนเตี้ย ท้องโต พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงศรัทธา นับถือยึดเป็นที่พึ่งทางใจ.