พินิจนคร (Season 3) ตอน อุทัยธานี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=saDFHgpNiks
ดู 888 ครั้ง
อุทัยธานี...สัญลักษณ์แห่งเมืองพระชนกจักรี ประเพณีท้องถิ่นดินแดนโบราณ
ออกอากาศ : 11 มกราคม 2555