พินิจนคร (Season3) ตอน สงขลา

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ttMRHbKtS0I
ดู 1845 ครั้ง
พินิจนคร ตอน สงขลา เมืองท่าการค้าแห่งสิงขระ อารยวัฒนธรรมสามชนชาติ
ออกอากาศ 31 สิงหาคม 2554