พินิจนคร (Season 3) ตอน วังหน้า

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=kEb1aRz-ck8
ดู 1346 ครั้ง
ตอน วังหน้า...พระราชมณเฑียรในพระมหาอุปราชแห่งราชวงศ์จักรี
คลังสมบัติประวัติศาสตร์ชาติไทย
ออกอากาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555