พินิจนคร (Season3) ตอน สามเสน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=mg1WuvjdS_w
ดู 1557 ครั้ง
สามเสน...ประวัติศาสตร์บรรพชนคนนานาชาติ ต้นกำเนิดการประปาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ออกอากาศ 4 พฤษภาคม 2555