นำภาพถ่ายประวัติศาสตร์ พระพิมลธรรม(นาควัดอรุณ) กลับคืนมาสู่วัดอรุณราชวราราม อย่างสมภาคภูมิ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=FkWn23tkSac
ดู 2768 ครั้ง
นำภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของ ท่านพระพิมลธรรม(นาค สุมนนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณ กลับคืนมาสู่วัดอรุณราชวราราม เพื่อประดิษฐาน ณ จุดเดิมที่เคยถ่ายภาพนี้ไว้เมื่อครั้งอดีตอย่างสมภาคภูมิ
http://www.pra.kachon.com/pra/detail.asp?id=1845