โครงการน้อมรำลึกพระเจ้าตากสิน เยือนถิ่นกรุงธนบุรี 03 วัดอรุณ 2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Cj-nCMFlIWA
ดู 1300 ครั้ง
งานโครงการน้อมรำลึกพระเจ้าตากสินมหาราช เยือนถิ่นกรุงธนบุรี
นำชมโดย โต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธาน กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่) และคุณวิรัช คงคาเขต อตีด สก.เขตบางกอกใหญ่
http://variety.kachon.com/19698