ประวัติหลวงพ่อทบ ธัมมะปัญโญ หรือ พระครูวิชิตพัชราจารย์

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=HJuxwwoO4ig
ดู 908 ครั้ง
โดย วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์