ขอเชิญร่วมบุญในงานทอดกฐินพระราชทานและฟังเทศน์มหาชาติที่วัดบางแวก

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=6akvlc4eI5c
ดู 1594 ครั้ง
ขอเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีมหาบุญอันยิ่งใหญ่ งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ วัดบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ทีมงานกะฉ่อนดอทคอม-พระเครื่องโดยบิ๊กบอสของเรา คุณวิทย์ วัดอรุณและคุณโต วัดอรุณ พร้อมทีมงานเหยี่ยวเวหา บ.ก.เขต 7 ได้รับเป็นเจ้าภาพเทศน์กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ เทศน์โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ วัดทองนพคุณ ในเวลา 13.00 – 14.00 น. ทีมงานกะฉ่อนดอทคอม-พระเครื่องจึ่งใคร่ขอเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ตามวันเวลาดั่งกล่าวด้วยครับ
www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=672