ประวัติหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=Oxt_Bn92L5E
ดู 1547 ครั้ง
ประวัติหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ อมตะเถราจารย์แห่งเมืองโพทะเล จังหวัดพิจิตร วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมความรู้เยาวชนไทย คลิกอ่านประวัติหลวงพ่อเงินได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4