บทสวดมนต์ผู้เกิดวันอาทิตย์ ๖ จบ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=eHNWlaRvRe0
ดู 3994 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/ บทสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์ โมระปะริตตัง
(สวดวันละ ๖ จบ จะบังเกิดสิริมงคลแก่ตนเอง
เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวันเกิดคือ ปางถวายเนตร
ลักษณะพระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองข้างเพ่งไปข้างหน้า ทอดพระเนตรดูต้นศรีโพธิ์พฤกษ์ พระหัตถ์ทั้งสองลงมาประสานกันอยู่ข้างหน้าระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขาวทับพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในอาการสังวร
วันอาทิตย์ คาถาว่า " อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ " (สวดวันละ 6 จบ) ชื่อ นารายณ์แปลงรูป ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)