บทภาวนาก่อนนอน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=IC0lMqpAWHA
ดู 4885 ครั้ง
บทภาวนาบทนี้ เป็นบทภาวนา
เพื่อให้มีสติ เกิดปัญญา
เพื่อการปล่อยละ ปล่อยวาง
ในธาตุ ในขันธ์ สังขารร่างกาย
ให้เห็นตามความเป็นจริงของชีวิต