มงคลจักรวาล Mangalacakravala

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=UsFlqCzHIH4
ดู 1742 ครั้ง
ติดตามเพจเพลงธรรมะได้ในเฟสบุก เพลงธรรมะ

https://www.facebook.com/Plengthamma/

เพลงมงคลจักรวาลแปดทิศ Mangalacakravala song

อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต
สมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ

อิมัสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ
ประสิทธิ จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น
มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา
ราชะ เสมานาเขตเต สมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต
รักขันตุ สุรักขันตุ