พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=YuTm-ZPAIXY
ดู 2344 ครั้ง
พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ
โดยท่านอาจารย์ฝั่น