พระสวดมนต์อิติปิโส 108

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=tpjoX8YGlJE
ดู 2187 ครั้ง
หากตั้งใจสวดอิติปิโส 108 สรรเสริญพระพทธคุณ และบทพาหุง ทุกคืนก่อนนอนจะเป็นศิริมงคงแก่ตัวผู้สวด ทำให้แคล้วคลาดจากสรรพทุข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพอันตรายใดๆ และทำให้นอนหลับสนิท