บทสวดสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ ๒๑ จบ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=nN_sYk5PZYE
ดู 2279 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/บทสวดสำหรับผู้เกิดวันศุกร์ บทขัดกะระณียะเมตตะสุตตัง ใช้สวดภาวนาวันละ ๒๑ จบ จะทำให้มีความสุขสำราญเป็นนิตย์ บริบูรณ์ด้วย ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ทุกๆเมื่อ
พระประจำวันเกิด ปางรำพึง ลักษณะพระพุทธรูป : พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาททั้งสองประทับยืนชิดติดกัน
วันศุกร์ คาถาว่า " วา โธ โน อะ มะ มะ วา " (สวดวันละ 21 จบ) ชื่อ ตวาดหิมพานต์ ซึ่งใช้ทางเมตตามหานิยม ประจำอยู่ทิศอุดร (เหนือ)