บทสวดวันเสาร์ ๑๐ จบ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=_UHLfsckqh8
ดู 3178 ครั้ง
รวมบทสวดมนต์ที่จัดทำไว้ครับ http://looklooklook.webiz.co.th/บทสวดสำหรับผู้เกิดวันเสาร์ อังคุลิมาละปะริตตัง ใช้สวดภาวนาวันละ ๑๐ จบ จะทำให้มีอายุยืนนาน เป็นที่รักของคนทั่วไป
พระประจำวันเกิด ปางนาคปรก
พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ ทรงหงายพระหัตถ์ทั้งสองแบวางซ้อนกัน บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้าย มีพญานาคแผ่พังพานปกคลุมเบื้องพระเศียร
วันสาร์ คาถาว่า " โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ " (สวดวันละ 10 จบ) ชื่อ นารายณ์คลายจักร ซึ่งใช้ทางถอดถอนคุณไสย ประจำอยู่ทิศหรดี(ตะวันตกเฉียงใต้)