พินิจนคร (Season 1) ตอน สามแพร่ง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=PxTniKqx0PI
ดู 1305 ครั้ง
สามแพร่ง...ทางแยกแห่งทวิภพ
ออกอากาศ : 23 กุมภาพันธ์ 2552