พินิจนคร (Season3) ตอน ปทุมธานี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ZNbkydaL9NY
ดู 2349 ครั้ง
พินิจนคร ตอน สายน้ำพระราชทานในรัชกาลที่๕
เมืองข้าว เมืองนา แห่งราชอาณาจักรสยาม
ออกอากาศ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔