รถรางวันสุดท้ายในกรุงเทพมหานคร 2511

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=fdiaj6YM1hE
ดู 2230 ครั้ง
ผลงานของ

คุณแท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ