พินิจนคร (Season3) ตอน นนทบุรี

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=4ZkriWin8uQ
ดู 1024 ครั้ง
วิถีโบราณแห่งย่านตลาดแก้ว-ตลาดขวัญ อัศจรรย์มรดกสกุุลช่างเมืองนนท์ฺ
ออกอากาศ 28 กันยายน 2554