มีมันส์กว่านี้อีกไม๊/1

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=VJ9E33c01vw
ดู 2138 ครั้ง
บรรยากาศสนุกสนานในขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาและแห่พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่จัดสมโภชเพื่อประดิษฐานพระองค์ท่านที่วัดบางแวก โดยท่านพระครูพระครูธีรธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดบางแวกและเจ้าคณะแขวงบางแวกและพี่น้องชาวบางแวก
http://www.kachon.com/generalnews/detail.asp?id=9369