กะฉ่อนพาเที่ยวงานประจำปีวัดบางแวก/4

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=eIyFT0k4qmw
ดู 2521 ครั้ง
ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ วัดบางแวก
http://www.pra.kachon.com/news/detail.asp?id=596